De corporatiewereld is dynamisch

Nieuws

WoON Twente bij D’RAN Festival vrijdag 17 mei en zaterdag 18 mei 2019 Roombeek, Enschede

mei 2019

WoON Twente doet actief mee met D'RAN. Onze bijdrage heet ‘Duurzaam Wonen & Samen Leven’.De corporaties WBO, De Woonplaats en Domijn hebb...

Nieuw werkplan 2019-2021

april 2019

Er is een nieuw Werkplan WoON Twente 2019-2021 vastgesteld door alle leden (alle corporaties in Twente).De samenwerking bevalt goed. We g...

​Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp aan bij extra CO2-reductie

februari 2019

100.000 huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten voor huurders, ook in Twente! Duurzaam en betaalbaar...

Regiomonitor Twentse (sociale) woningmarkt

januari 2019

Om samen goed te werken aan de ontwikkelingen op de regionale woningmarkt, is besloten een Regiomonitor op te zetten met de actuele vraag en het...

WoON Twente jaarlijkse ontmoetingsdag in Ootmarsum, met lef!

januari 2019

Op vrijdag 18 januari jl. was het druk in Ootmarsum. Ruim 70 enthousiaste deelnemers vanuit WoON Twente gingen met elkaar in gesprek. Met ook me...

Bijzonder afscheid van Henny Manrho én Jan Salverda

december 2018

Twee betrokken bestuurders uit Twente namen onlangs afscheid. Henny Manrho nam eind 2018 afscheid van Wonen Delden. Dick Mol bedankte hem persoo...

In gesprek met statenleden

december 2018

In overleg met de Provincie kreeg John Olde Olthof (voorzitter Regionale Woningmarkt Werkgroep en bestuurslid van WoON Twente) de gelegenheid vo...

Huurdersparticipatie in Twente, nieuwe vormen

december 2018

Samen met een aantal huurdersorganisaties (Haaksbergen, Oldenzaal en Almelo) is er opnieuw een netwerkbijeenkomst voor huurdersraden in Twente g...

RvC netwerkbijeenkomst, over ego’s en samenwerken

november 2018

RvC leden van Twentse corporaties ontmoeten elkaar twee keer per jaar voor netwerk en kennisdeling. Eind 2018 ging het over ego’s in de boardroo...

Nieuw bestuur op de koffie bij alle leden WoON Twente

september 2018

We werken aan een nieuw werkplan voor WoON Twente voor 2019-2020. Hiervoor gaan we als bestuur op de koffie bij leden, stemmen we af met de th...