De corporatiewereld is dynamisch

Bezoek Mark Frequin in Twente (Ministerie BZK)

september 2014

In een gesprek van het bestuur van WoON met Mark Frequin, directeur-generaal Wonen van het ministerie van BZK in september 2014 was aandacht voor verschillende zaken zoals de ontwikkelingen en resultaten van WoON Twente, actualiteiten rondom de Novelle, betaalbaarheid en vooral was er aandacht voor Governance, legitimatie en onderlinge samenwerking. ‘’Hoe is je tegenkracht en tegenspel georganiseerd?’. Frequin vraagt zelf zijn collega’s regelmatig ‘’Ik vind mezelf heel goed, vinden jullie dat ook?’’. Hij daagt leden van WoON Twente uit hiermee ook te experimenteren. In kader van transparantie en het doen van de goede volkshuisvestelijke bijdragen in Twente.