De corporatiewereld is dynamisch

Bijeenkomst Klantportalen en Social Intranet

november 2014

Medio november organiseerde de Werkgroep Communicatie van WoON Twente een inspirerende bijeenkomst over online communicatie en dienstverlening in Enschede. Digitalisering en online dienstverlening staat bij veel corporaties hoog op de ‘to-do’ lijst. Goed om dit onderwerp daarom met elkaar te bespreken en van elkaar te leren. Een grote groep professionals nam deel en ging met veel kennis en nieuwe contacten naar huis.