De corporatiewereld is dynamisch

Brief Twentse gemeenten en Provincie aan informateur

juli 2017

De 14 Twentse gemeenten en de provincie Overijssel maken zich zorgen. Er gaat jaarlijks een aanzienlijk bedrag van de 15 Twentse corporaties aan Verhuurderheffing naar het Rijk. Het gaat om 0,543 % van de WOZ waarde. Dat betreft in totaal circa 40 miljoen euro per jaar in Twente.

Bekijk de brief hier.

De brief spreekt over opgaven in Twente. De opgaven en de ambities op het gebied van de woningvoorraad en duurzaamheid zijn binnen WoON Twente de komende periode uitgebreid onderwerp van gesprek.