De corporatiewereld is dynamisch

Dialoog Autoriteit Woningcorporaties in regio Twente

juli 2016

Experts van de Autoriteit Woningcorporaties (AW) gingen medio 2016 in gesprek met directeur-bestuurders en financiële experts. Recente ontwikkelingen plaatste AW in een context, er was aandacht voor de rolduiding én er kwam antwoord op actuele vraagstukken.