Goede opkomst en resultaten bijeenkomst Gedragsaanwijzing

Goede opkomst en resultaten bijeenkomst Gedragsaanwijzing

oktober 2016

Met ruim 35 woonconsulenten, managers, teamleiders en maatschappelijk consulenten van 12 Twentse corporaties is gesproken over de aanpak van woonoverlast met behulp van een Gedragsaanwijzing. Dit onder begeleiding van Luit Harkema. Hoe faciliteren we alle woningzoekenden met een goede plek om te wonen in Twente en houden tegelijkertijd rekening met direct omwonenden als het wat minder goed gaat. Verschillende actuele casuïstiek uit Twente passeerde de revue. In vrijwel alle toegepaste gevallen, wordt het beoogde resultaat (beheersbaar krijgen van de overlast en voorkomen ontruiming) bereikt. Harkema ‘’er is ook een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden, die hun medewerkers moeten stimuleren en het vertrouwen dienen te geven het middel toe te passen”.