Huurdersparticipatie

Huurdersparticipatie

april 2017

Begin van dit jaar was de eerste bijeenkomst met 15 huurdersorganisaties uit Twente. We kijken terug op een prettige en informatieve avond in Hengelo waar de gezamenlijke kennismaking vooral centraal stond. We spraken over verwachtingen, waar de huurders trots op zijn en waaraan gewerkt is. De huurdersorganisaties zijn bezig met aansluiting achterban, huurbeleid, duurzaamheid, betaalbaarheid, prestatieafspraken, Daeb/niet Daeb, seniorenwoningen/doorstroom en de Woningwet. En ze zouden meer bezig willen zijn met (in volgorde van belangrijkheid): Betaalbaarheid/Huurprijsbeleid, Achterban (hoever ga je daarin, wat is nodig én nieuwe vormen van participatie), Verduurzaming, Leefbaarheid buurt/wijk, Wonen en zorg en Urgente doelgroepen. Op donderdagavond 18 mei a.s. is er een vervolg gepland! Daar staat het thema Betaalbaarheid op de agenda met best practices uit de regio Twente. De organisatie is in handen van enkele vertegenwoordigers van Huurdersorganisaties in samenwerking met WoON Twente. De voorbereiding is in volle gang.

Lees meer over het thema huurdersparticipatie.