De corporatiewereld is dynamisch

Huurdersparticipatie en betaalbaarheid

juni 2017

Voor een tweede keer kwamen Huurdersorganisaties vanuit Twente bij elkaar. Dit keer met het thema Betaalbaarheid. Boeiende verhalen o.a. de voorzieningenwijzer (Oldenzaal) Stichting Urgente Noden (SUN) in Twente en de energievisie vanuit de Woonbond.

Achterban

De kennisdeling staat voorop en we zien dat huurdersorganisatie opgedane kennis delen en benutten lokaal. In november 2017 komt er een vervolg. De voorbereiding verloopt dit keer in nauwe samenwerking met een vertegenwoordiging vanuit twee Huurdersorganisaties HAR (STJA) en Blij Wonen (Oldenzaal). Dit keer het thema ‘Achterban’ met het benutten van best practices uit de regio en geheel Nederland.