De corporatiewereld is dynamisch

Jaarverslag 2014 WoON Twente gereed

juni 2015

Het jaarverslag van WoON Twente over het jaar 2014 is gereed. Wij delen dat met alle betrokkenen.

De vereniging WoON bestaat inmiddels bijna 10 jaar. Ze is in het jaar 2006 ontstaan vanuit de kieskringstructuur van brancheorganisatie Aedes. Er is binnen WoON Twente een visiedocument met een aantal pijlers. Deze zijn verwerkt in het werkplan van WoON 2014-2015 en daarmee leidraad voor het werk en activiteiten van WoON Twente.

  • WoON wil naar een netwerk van betrokken corporaties in een regionaal gebied die zich naar maatschappelijke partners en stakeholders wil tonen als verband en belangenbehartiger.
  • WoON wil een stevig platform zijn op het gebied van wonen én als belangenbehartiger bij regionale ontwikkelingen richting overheden, maatschappelijke partners en consumentenorganisaties.
  • Ze wil zich binnen de Twentse samenleving manifesteren als platform voor dialoog, (kennis)ontwikkeling en innovatie op het brede domein van wonen.
  • Ook kan het een platform zijn voor (tijdelijke) verbindingen met andere maatschappelijke organisaties.

In een veranderend volkshuisvestelijk speelveld bespreekt WoON thema’s die er toe doen op het gebied van wonen in de regio Twente en initieert contacten met Twentse partners.WoON Twente is geen brancheorganisatie, zoals Aedes, die werkt aan de algemene behartiging van de corporatiebelangen. Wel agendeert zij als platform regionale thema’s bij Aedes indien gewenst of noodzakelijk vanuit Twente. Omgekeerd is Aedes geïnteresseerd in de ontwikkelingen in Twente, omdat WoON voorloper is in regionale samenwerking.

Lees het gehele jaarverslag hier.