De corporatiewereld is dynamisch

Nieuws

Lente in Twente

september 2018

We versterken de band met andere regio’s. Op 3 oktober komen enkele Brabantse bestuurders van het Samenwerkingsverband Lente op bezoek in Twent...

Beste Buur Bokaal in Noord-West Twente van start

september 2018

Dit jaar is in een deel van Twente (gemeenten Wierden, Hellendoorn en Almelo) een beste Buur Bokaal uitgereikt. Dit vond plaats tijdens de jaa...

Actief op WOON Event 31 oktober Almelo

september 2018

Enkele corporatiesbestuurders gaan in gesprek over de woningmarkt in Twente. Samen met het EIB verzorgen we een dialoogsessie bij het Wooneven...

Duurzaamheid

september 2018

Afgelopen zomer hielden we een kenniscafé over duurzaamheid. Vol...

Ontwikkelingen woningmarkt Twente

september 2018

We werken meer samen aan kennisdeling over de regionale (ontspannen) woningmarkt. Hoe staat het ervoor in Twente en wat is huidige stand van z...

Kenniscafé Duurzaamheid

juli 2018

We kijken terug op een zomers Kenniscafé in Hengelo over het thema Duurzaamheid. Er was veel enthousiasme en uitwisseling op verschillende thema...

Verandering bestuur WoON Twente

april 2018

In de maand juni vindt een wijziging plaats van het bestuur. Dick Mol (WBO Oldenzaal) neemt, vanwege pensionering van Frans Kooiker dit jaar, he...

Statement naar formateurs 14 Twente gemeenten

april 2018

Vanuit WoON Twente vinden we een aantal thema’s van groot belang voor de regio. Dit zijn het (samen)werken aan een woningmarkt die op orde is, r...

Afscheid Jan Kamst en start Claudia Beumer in Almelo

april 2018

Jan Kamst (STJA) nam afscheid op 11 april jl. Hij ontving uit handen van de burgemeester Arjen Gerritsen een koninklijke onderscheiding (lid in ...

RvC netwerkbijeenkomst

april 2018

Netwerkbijeenkomst voor én door RvC leden in Twente. Dit keer het thema Duurzaam wonen op de agenda. Met tafeldialogen over verduurzaming van wo...