De corporatiewereld is dynamisch

Routekaart CO2 neutraal in 2050

maart 2018

Meer dan 30 deelnemers van Twentse corporaties delen ervaringen. Corporaties maken een eigen plan van aanpak met als doel het realiseren van de beoogde CO2-neutraliteit in 2050. Dat geeft spanningsvelden rondom opgaven en investeringsruimte. En het vraagt om samenwerking en regie vanuit (gemeentelijke) overheden.

Voor dit project werken we samen met St. Pioneering en Saxion.