Samenwerking Centrumgemeenten, zorgpartijen én WoON Twente

Samenwerking Centrumgemeenten, zorgpartijen én WoON Twente

april 2017

Sinds 2015 zijn de Centrumgemeenten Almelo en Enschede voor resp. 6 en 8 gemeenten in Twente verantwoordelijk voor een deel van een transitie in de zorg. Diti betreft o.a. het onderdeel (doorstroom) Beschermd Wonen. Regie van de transitie ligt bij de Centrumgemeenten. Zie ook www.cimot.nl. Een aandachtsfunctionaris Wonen (Betsy Letteboer) werkt voor afstemming en coördinatie op het gebied van wonen. Er zijn meerdere bewoners die de komende drie jaar van een intramurale setting naar een zelfstandige woning in de wijk gaan (met ambulante begeleiding). Corporaties werken daarin nauw samen met de 14 gemeenten (WMO) en de lokale zorgstructuur (verschillende zorginstanties). Doel: We zorgen samen voor een ‘’zachte landing’’ voor nieuwe én zittende bewoners in de wijk. Twee betrokkenen van CIMOT presenteerden onlangs dit thema bij het symposium ‘Zorgeloos Wonen’ georganiseerd door de Provincie op 3 maart jl. Vanuit het Experiment ‘’Weer thuis in de wijk’’ van Platform 31 waar gemeente Almelo, Beter Wonen en STJA aan meedoen, delen we ook kennis op verschillende fronten.

Sociaal Domein