De corporatiewereld is dynamisch

Statement naar formateurs 14 Twente gemeenten

april 2018

Vanuit WoON Twente vinden we een aantal thema’s van groot belang voor de regio. Dit zijn het (samen)werken aan een woningmarkt die op orde is, regie bij duurzaamheid, inzet bij het sociaal domein, bewonersparticipatie en tot slot onze samenwerking en benodigde innovatie. Vandaar dat we een brief hebben gestuurd aan de formateurs van alle 14 Twentse gemeenten om dit onder de aandacht te brengen.