De corporatiewereld is dynamisch

Vastgoednetwerk Twente van start

april 2015

De managers Vastgoed van de Twentse corporaties zijn, op eigen initiatief, gestart met een kennisnetwerk in Twente. Jan Salverda deed de aftrap. Doel is meer van elkaar te leren, kennis uit te wisselen en samen te werken op basis van actuele vraagstukken. Ter inspiratie is ‘The Performance Factory’ (oude Polaroid fabriek) bekeken in Enschede met alle nieuwe ontwikkelingen. En er zijn gezamenlijke thema’s benoemd die op de agenda komen van het Netwerk (zoals o.a. Resultaatgericht vastgoedbeheer en inkoop). Uitgangspunt is een (af)wisselende organisator per themabijeenkomst. Dus minder vrijblijvende deelname. Kennis halen en brengen is de bedoeling! Eerste twee bijeenkomsten hebben als trekker de managers vanuit Welbions, Domijn en WBO Oldenzaal. Christa Kaspers van WBO Oldenzaal ondersteunt het Vastgoednetwerk Twente.