Bestuur WoON Twente

Verandering bestuur WoON Twente

april 2018

In de maand juni vindt een wijziging plaats van het bestuur. Dick Mol (WBO Oldenzaal) neemt, vanwege pensionering van Frans Kooiker dit jaar, het voorzitterschap van WoON Twente op zich vanaf medio juni. En John Olde Olthof (Reggewoon) gaat tegelijkertijd het team versterken als bestuurslid van WoON Twente. Eric Markvoort (Welbions) continueert zijn bestuursfunctie bij WoON Twente.

Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes!