De corporatiewereld is dynamisch

Werkplan WoON Twente 2016-2018

juli 2016

Een nieuw werkplan is gereed voor de komende twee jaar. Er is een focus op vier thema’s, te weten Regionale Woningmarkt, Sociaal Domein, Governance en Huurdersparticipatie. Daarnaast zijn er voor kennismobilisatie een aantal kennissessies en vakgroepen die elkaar regelmatig treffen. Lees meer.