De corporatiewereld is dynamisch

WoON Twente ontmoeting, Sociaal Domein

oktober 2016

Het was een geslaagde ontmoetingsdag in de Performance Factory in Enschede. Ruim 60 deelnemers en vertegenwoordigers vanuit enkele gemeenten lieten zich inspireren door Erik Dannenberg over de inclusieve samenleving. Zijn stelling: 'We hebben de samenleving 70 jaar lang onbekwaam gemaakt in het omgaan met diversiteit’.

Lees hier het impressie verslag van 14 oktober jl.

Wouter Rohde vertelde over zijn analyse van ‘’het bod’’ in Twente en ging in gesprek rondom mogelijke verbeteringen in proces & inhoud. En hij presenteerde een driedeling van klanten van een corporatie (Vincent Gruis, hoogleraar Delft), de drie A’s. Te weten: de Afnemenden, Actieven en de Afhankelijken (de laatste groep is de groep waar de corporatie zich dagelijks extra voor inzet, mensen die niet makkelijk zelf in hun huisvesting kunnen voorzien).


Lees en beluister hier de afsluiting van de bedrijfsdichter
Meer over het thema Sociaal Domein