​Twentse Energieprestatie Barometer

Energieprestatiebarometer

WoON kent een energieprestatiebarometer op Twents niveau. Dit is op landelijk niveau inmiddels ook door Aedes uitgerold via SHAERE.

Vanaf 2009 zijn de energielabels van de Twentse corporaties in een barometer inzichtelijk. Jaarlijks verzamelen en vergelijken we deze cijfers.

Via de barometer zijn de energieprestaties van 80.000 huurwoningen, verdeeld over 18 corporaties in Twente, vergelijkbaar. In de grafiek is het verloop te zien van de zogenaamde groene labels. Dit zijn de betere labels: A++, A+, A, B en C.

Doel van deze barometer is:

  1. Objectieve presentatie en vergelijking van de WoON energielabels
  2. Benchmarker en motivator voor woningcorporaties en stakeholders
  3. Besparingsvoortgang in beeld ten opzichte van de nulmeting in 2009