Thema's

Energie en Innovatie

Werkgroep Energie & Innovatie

WoON kent een werkgroep Energie & Innovatie. De werkgroep heeft de taak om korte en lange termijn projecten op te starten waarmee de realisatie van de gezamenlijke milieu- en woonlasten-doelstellingen van WoON worden gefaciliteerd en versneld.

Energiebesparing en alternatieve bronnen van energie zijn niet alleen belangrijk vanwege de klimaatcrisis, ook vanwege de energielasten (woonlasten).


Kennis delen en bewustwording.

Samen kennis delen en ontwikkelen zorgt voor verduurzaming van het bezit. De werkgroep wil de uitwisseling van kennis stimuleren en samen met marktpartijen en partners projecten opstarten. Daarnaast komt de werkgroep met voorstellen over de communicatie met huurders over de kansen van energiebesparing.