Actieve bijdrage aan woonagenda’s Provincie

Actieve bijdrage aan woonagenda’s Provincie

mei 2020

De Provincie is tot de zomerperiode bezig om woonagenda’s uit te werken op het gebied van de woningmarkt. Er zijn twee regio’s benoemd, te weten Twente en overig Overijssel (Noord-West). Vanuit WoON Twente zijn Rutger Vrielink, John Slot, Maarten van Wietmarschen en John Olde Olthof hier actief bij betrokken.