Coalitieakkoord en de verhuurderheffing

Coalitieakkoord en de verhuurderheffing

January 2022

Onze brancheorganisatie Aedes heeft een reactie gegeven over het coalitieakkoord ‘’Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’’ als het gaat om het afschaffen van de Verhuurderheffing per 2023. Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met Binnenlandse zaken en Aedes. Van corporaties worden prestaties verwacht op het gebied van leefbaarheid, verduurzamen, nieuwbouw en betaalbaarheid. In prestatieafspraken zou dit tot uiting moeten komen. Op landelijk niveau is een monitor nodig om te kijken of de mogelijke extra inspanningen lukken. Dit vraagt verdere uitwerking, vooral dus ook voor onze regio (wat is hiervoor nodig, is er voldoende arbeidspotentieel, hoe zit het met grondprijzen etc). In Twente hebben we deels andere opgaven dan alleen bouwen, bouwen, bouwen. Het gaat bij ons vooral ook om leefbaarheid, veerkracht van wijken, kwaliteit van woningen, passend woonproduct én de vele benodigde investeringen in duurzaamheid.

Lees het bericht van Aedes hier.