Experiment Uitstroom Maatschappelijke Opvang

Experiment Uitstroom Maatschappelijke Opvang

January 2022

Het Experiment Uitstroom Maatschappelijke Opvang met het Transferpunt Wonen Twente en WoonStAP is een samenwerkingsproject van de 14 Twentse gemeenten, opvangorganisaties en zorginstellingen en WoON Twente. Bedoeling is mensen te helpen met de volgende (woon)stap vanuit de plek in de de Maatschappelijke Opvang naar een passende woonplek in Twente. Interesse? Zie verder en volg de pagina op linkedin….