Impressie RVC Netwerkbijeenkomst

Impressie RVC Netwerkbijeenkomst

November 2020

Twee keer per jaar is er een Netwerkbijeenkomst voor RvC leden in Twente. Ruim 50 belangstellenden namen deel op de 9e november. Vanwege de situatie rondom Corona vond de RvC bijeenkomst digitaal plaats. Met een boeiend thema Wonen & Zorg.


Gerard Ankoné (lid RvC Domijn) en Wouter Versteeg (RvC lid Beter Wonen en tevens werkzaam bij ZorgAccent) en Rick Hogenboom (gastspreker), directeur van De Posten, droegen samen bij aan het inhoudelijke en levendige thema Wonen en Zorg.

Wouter Versteeg begon met de stelling (als een soort O-meting) : RvC leden in Twente zijn prima in staat hun toezichthoudende rol in te vullen met de huidige kennis van wonen en zorg.

Dit gaf een magere voldoende…. De resultaten zijn (nog) niet juichend vooraf. Een reden des te meer voor dit onderwerp. En er later op terug te komen.

Wouter besprak vervolgens enkele trends op het gebied van wonen en zorg en de uitdagingen die op ons afkomen. En de rol van corporaties en toezichthouders hierbij. Oplossingsrichtingen liggen volgens Wouter vooral in een betere samenwerking/organisatie met verschillende partijen, gedragsverandering bij de mensen zelf én het veel meer gebruik maken van de technologische ontwikkelingen.

Rick Hogenboom (directeur de Posten)
Rick Hogenboom (directeur de Posten)


Rick Hogenboom van De Posten heeft een visie vanuit zijn zorginstelling op de wijk en buurt. Hoe kun je integralen kijken naar de wijk. Letten op openbare ruimte, inzet van bewoners en nog veel meer. Samen met Woonzorg Nederland, Domijn en wijkraad werkt hij aan een integrale samenwerking. Dat werpt inmiddels zijn vruchten af en verstevigt ook de samenwerking met de gemeente (oa met dementievriendelijke looproutes).

Overigens is de O-meting herhaald en vanwege het delen van kennis, en de compacte coffeebreaks met goede dialoog is er kennis gedeeld, gemobiliseerd en verwerkt. De uitkomsten van de stelling of je als RvC lid je rol goed kan invullen op het thema Wonen & Zorg scoorde na afloop circa 20% hoger!