Sociale huurwoningen blijven betaalbaar voor mensen met een laag inkomen

Jaarlijkse huurverhoging

april 2020

Op 1 juli gaan bijna alle huren omhoog. Ook in Twente. Om ervoor te zorgen dat wonen betaalbaar blijft, verhogen de corporaties de huur alleen met de inflatie van gemiddeld 2,6%. De Twentse corporaties kiezen er daarbij wel voor om direct huurders te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Huurders kunnen hierover contact opnemen met hun corporatie. Op deze manier worden de getroffen huurders geholpen en tegelijkertijd kunnen de plannen van de corporaties voor onderhoud, duurzaamheid en nieuwbouw doorgaan.

Huren verhogen conform akkoord, ondanks de Coronacrisis?

In deze tijd willen de corporaties extra maatwerk geven voor huurders die dat nodig hebben, geeft Dick Mol (voorzitter WoON Twente) aan. ‘Huurders die hun baan verliezen of ZZP-ers die minder opdrachten hebben nu, komen met vragen en ze hebben zorgen over hun huurbetaling. We maken passende betalingsafspraken of maken direct verbinding met collega’s van de gemeente. En sinds de coronamaatregelen zetten de corporaties geen mensen meer op straat.

Overleg en maatwerk

De afspraak rondom inflatievolgende huurverhoging komt voort uit het Sociaal huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond. Corporaties hebben daarnaast regelmatig gesprekken met hun huurdersorganisaties over het huurbeleid. Sociale huurwoningen blijven op deze wijze betaalbaar voor mensen met een laag inkomen. De gemiddelde huurprijs van de woningen ligt in Twente op circa 70% van de huurprijs die maximaal gevraagd mag worden. Op dit moment is de huurprijs gemiddeld € 545 in Twente.

Insteek bij maatwerk is tijdelijke korting of kwijtschelding mochten de andere rijksmaatregelen niet voldoende zijn (die maatregelen van het Rijk zijn immers de eerste stap bij financiële problemen om de huur te kunnen betalen). Inmiddels zijn er enkele aanvragen bij de corporaties in Twente binnengekomen en leveren we maatwerk waar nodig.