De corporatiewereld is dynamisch

Nieuws

Werkplan WoON Twente

November 2022

Er zijn veel uitdagingen op het gebied van wonen in Twente. Het nieuwe werkplan voor de komende jaren (t/m 2024) is gereed met onze ambities met...

Een nieuw thema!

September 2022

Een nieuw thema (een van de vijf) bij WoON is het focusthema Organisatieontwikkeling.Wij vinden dit een belangrijk onderdeel bij de samenw...

Energiearmoede

September 2022

De hogere energielasten raken iedereen. Corporaties krijgen op dit moment signalen dat meer huurders moeite hebben om de eindjes aan elkaar te k...

Bod aan Provincie: 6000 woningen

September 2022

De Nationale Prestatieafspraken, die de corporaties dit jaar sloten met Minister de Jonge, geven extra bewegingsruimte voor investeringe...

Jaarbericht 2021

July 2022

Het jaarbericht geeft een mooi overzicht van het afgelopen jaar. De resultaten van de focusthema’s en ontwikkelingen vanuit het netwerk van WoON...

Start John als bestuurslid Aedes

January 2022

We zijn trots op John Olde Olthof. Per 2022 als nieuw bestuurslid bij Aedes, vanuit onze regio. Aedes is de brancheorganisatie van woningcorpora...

Experiment Uitstroom Maatschappelijke Opvang

January 2022

Het Experiment Uitstroom Maatschappelijke Opvang met het Transferpunt Wonen Twente en WoonStAP is een samenwerkingsproject van de 14 Twentse gem...

Coalitieakkoord en de verhuurderheffing

January 2022

Onze brancheorganisatie Aedes heeft een reactie gegeven over het coalitieakkoord ‘’Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekoms...

Visie op wonen & zorg in Twente

January 2022

IZO Twente en WoON Twente hebben de afgelopen periode het initiatief genomen om te komen tot een gemeenschappelijke visie op wonen en zorg. Daar...

De Veste nieuwe deelnemer

January 2022

WoON Twente groeit naar 16 deelnemers. Corporatie De Veste (onderdeel van Vechtdal Wonen, met woningen in Ommen, Hardenberg, Dalfsen én Enschede...