De corporatiewereld is dynamisch

Nieuws

De allerbeste wensen voor 2023!

December 2022

We kijken terug op een bijzonder jaar met al onze medewerkers, huurdersorganisaties en andere samenwerkingspartners. Wij danken alle betrokkenen...

Werkbezoek Rob Jetten & Hugo de Jonge

December 2022

Drie grote steden Twente inspireren twee ministers, samen met stedelijke corporaties, rondom de aanpak van bestaande wijken. Twente presenteert ...

Actief Huurdersnetwerk Twente

December 2022

Medio december was het druk in Rijssen bij de netwerkavond met huurdersorganisaties van 15 corporaties. Dit ging over de Regiodeal, het gezamenl...

Levendige RvC Netwerkbijeenkomst

December 2022

We kijken terug op een interessante en boeiende RvC Netwerkbijeenkomst op 30 november jl. in de ROC van Twente. We bogen ons over het thema: Is ...

Werkplan WoON Twente

November 2022

Er zijn veel uitdagingen op het gebied van wonen in Twente. Het nieuwe werkplan voor de komende jaren (t/m 2024) is gereed met onze ambities met...

Een nieuw thema!

September 2022

Een nieuw thema (een van de vijf) bij WoON is het focusthema Organisatieontwikkeling.Wij vinden dit een belangrijk onderdeel bij de samenw...

Energiearmoede

September 2022

De hogere energielasten raken iedereen. Corporaties krijgen op dit moment signalen dat meer huurders moeite hebben om de eindjes aan elkaar te k...

Bod aan Provincie: Regiodeal gereed

September 2022

De Nationale Prestatieafspraken, die de corporaties dit jaar sloten met Minister de Jonge, geven extra bewegingsruimte voor investeringe...

Jaarbericht 2021

July 2022

Het jaarbericht geeft een mooi overzicht van het afgelopen jaar. De resultaten van de focusthema’s en ontwikkelingen vanuit het netwerk van WoON...

Start John als bestuurslid Aedes

January 2022

We zijn trots op John Olde Olthof. Per 2022 als nieuw bestuurslid bij Aedes, vanuit onze regio. Aedes is de brancheorganisatie van woningcorpora...