De corporatiewereld is dynamisch

Nieuws

Jaarverslag 2019 WoON Twente

juli 2020

De jaarrekening en het jaarverslag zijn gereed. We kijken terug op een dynamisch jaar met mooie thema’s en een aantal nieuwe gezichten. ...

Verhuurderheffing inzetten voor woon- én bouwimpuls in Twente

juni 2020

Verhuurderheffing passeert deze week de 10 miljard De teller voor de verhuurderheffing blijft oplopen...

Geld verhuurderheffing inzetten voor woon- én bouwimpuls in Twente

mei 2020

TWENTE - VNG, de Woonbond en Aedes laten de resultaten zien van het onderzoek naar de gevolgen van de verhuurderheffing...

Regionale Klachtencommissie zoekt nieuwe commissieleden

mei 2020

Ken je mensen, die niet werken of wonen bij een corporatie en zich actief willen inzetten voor het wonen in Twente en goede dienstverlening? De ...

Van Huurdersparticipatie naar Klantinvloed: nieuwe werkgroepleden gezocht!

mei 2020

Een van de zes thema’s van WoON Twente is Huurdersparticipatie. In samenwerking met de huurdersorganisaties is, als onderdeel hiervan, een aanta...

Actieve bijdrage aan woonagenda’s Provincie

mei 2020

De Provincie is tot de zomerperiode bezig om woonagenda’s uit te werken op het gebied van de woningmarkt. Er zijn twee regio’s benoemd, te weten...

Inzet Netwerksecretaris WoON Twente

april 2020

Het samenwerkingsverband WoON Twente kent, naast het bestuur, de inzet van zes thematrekkers met werkgroepen (professionals vanuit de corporatie...

Regiomonitor 2019

april 2020

In 2018 is een eerste Regiomonitor vanuit de corporaties tot stand gekomen in Twente. Deze monitor is bedoeld om gezamenlijke regionale marktinf...

Jaarlijkse huurverhoging

april 2020

Op 1 juli gaan bijna alle huren omhoog. Ook in Twente. Om ervoor te zorgen dat wonen betaalbaar blijft, verhogen de corporaties de huur allee...

Twentse corporaties zetten in op hulp aan huurders in financiële problemen door coronacrisis

april 2020

De 15 corporaties in Twente willen er zijn voor huurders die door de coronacrisis hun huur niet meer kunnen betalen. Zij roepen de huurd...