De corporatiewereld is dynamisch

Nieuws

Aan de slag met één woonvindsysteem

November 2020

De lat ligt hoog! In april 2022 willen we één systeem in de lucht hebben voor mensen die een (sociale) huurwoning zoeken. Hier vinden de...

SCHEEF

November 2020

Andere woningen nodig: grootschalige transformatie financieel niet mogelijk De dynamiek in Noord- en Oost-Nederla...

Wilma van Ingen nieuwe voorzitter WoON Twente

November 2020

De vereniging WoON Twente heeft op 25 november 2020 een nieuwe voorzitter benoemd vanwege het vertrek van Dick Mol (WBO Wonen). We maken...

Impressie RVC Netwerkbijeenkomst

November 2020

Twee keer per jaar is er een Netwerkbijeenkomst voor RvC leden in Twente. Ruim 50 belangstellenden namen deel op de 9e novemb...

Geld verhuurderheffing inzetten voor woon- én bouwimpuls in Twente

May 2020

TWENTE - VNG, de Woonbond en Aedes laten de resultaten zien van het onderzoek naar de gevolgen van de verhuurderheffing...

Regionale Klachtencommissie zoekt nieuwe commissieleden

May 2020

Ken je mensen, die niet werken of wonen bij een corporatie en zich actief willen inzetten voor het wonen in Twente en goede dienstverlening? De ...

Van Huurdersparticipatie naar Klantinvloed: nieuwe werkgroepleden gezocht!

May 2020

Een van de zes thema’s van WoON Twente is Huurdersparticipatie. In samenwerking met de huurdersorganisaties is, als onderdeel hiervan, een aanta...

Actieve bijdrage aan woonagenda’s Provincie

May 2020

De Provincie is tot de zomerperiode bezig om woonagenda’s uit te werken op het gebied van de woningmarkt. Er zijn twee regio’s benoemd, te weten...

Inzet Netwerksecretaris WoON Twente

April 2020

Het samenwerkingsverband WoON Twente kent, naast het bestuur, de inzet van zes thematrekkers met werkgroepen (professionals vanuit de corporatie...

Regiomonitor 2019

April 2020

In 2018 is een eerste Regiomonitor vanuit de corporaties tot stand gekomen in Twente. Deze monitor is bedoeld om gezamenlijke regionale marktinf...