Aedes op bezoek in Twente

Aedes op bezoek in Twente

januari 2017

Directie Aedes (Jeroen Pepers) kwam op 5 januari jl. op bezoek in Twente (Hengelo) en ging in gesprek met het bestuur van WoON. Er is gesproken over onder andere regionale samenwerking, verhuurdersheffing, woningmarkt, samenwerking met Aedes, de komende verkiezingen (landelijk 2017 en lokaal 2018) en andere actualiteiten. Afgesproken is de verbindingen verder te versterken waar mogelijk. Het was een prettig gesprek met een goede beschouwing op de sector en het belang van de verbinding in de regio. De intentie is uitgesproken dit zeker een keer te herhalen.