Afscheid Ben Meijer (Ons Huis)

Afscheid Ben Meijer (Ons Huis)

januari 2017

Directeur-bestuurder Ben Meijer nam afscheid bij Ons Huis vanwege pensionering. Dat betekende ook een afronding bij WoON Twente. Jan Salverda heeft persoonlijk toegesproken bij zijn afscheid. Ben Meijer was jarenlang deelnemer en tevens bestuurslid van WoON en was actief bij de tot standkoming en de monitoring van de Routekaart (Regionale Woningmarkt). Wij bedanken hem voor zijn jarenlange inzet en wensen hem veel goeds voor de toekomst.