De corporatiewereld is dynamisch

Andere tijden voor Twente: een impressie

januari 2014

Op 16 januari jl. was het druk bij de Performance Factory (voormalige Polaroid fabriek) in Enschede. Samen met de UT, Ministerie van Binnenlandse Zaken en KISS heeft WoON het thema geagendeerd.

De Twentse bevolking verandert. Een huishoudverdunning is al gaande en het aantal inwoners daalt op termijn. Belangrijker zijn de veranderingen qua samenstelling van de Twentse bevolking: minder jongeren, meer ouderen en een daling van de beroepsbevolking. Een impressie..

Wat betekent dat voor de Twentse samenleving? Hoe anticiperen we op dit moment en wat vraagt extra actie? Mensen uit diverse sectoren hebben zich over deze vragen gebogen. Zij schreven een essay. De essays zijn gebundeld in ‘Andere tijden voor Twente’.

De essaybundel is op 16 januari 2014 ten doop gehouden op een bijeenkomst voor bestuurders in de Performance Factory in Enschede.