De corporatiewereld is dynamisch

Best Practices Sociaal Domein

maart 2018

In Twente zijn slimme interventies gedaan om te zorgen dat mensen goed en betaalbaar kunnen wonen en we tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Onder leiding van Peter van der Hout zijn de interventies besproken en toegelicht. En sommige ideeën blijken ook goed bruikbaar in andere delen van Twente. Dank aan alle bijdragen!

Meer over het thema Sociaal Domein