De corporatiewereld is dynamisch

Bezwaar op Verhuurderheffing vanuit Twente

oktober 2019

De Twentse corporaties maken officieel bezwaar op de Verhuurderheffing 2019 van ruim € 60 miljoen in Twente. We ondersteunen hiermee een initiatief van een aantal corporaties in samenwerking met de Woonbond. Ruim twee derde van de corporaties in het land neemt deel aan deze actie en maakt bezwaar.

Landelijk betalen alle woningcorporaties gezamenlijk 1,7 miljard euro verhuurderheffing. Dit bedrag gaat rechtstreeks naar de staatskas en zien we niet terug als investering in de Nederlandse woningmarkt. Dit bedrag is door de rijksoverheid doelbewust onttrokken aan de volkshuisvesting.

Het bedrag is opgebracht door sociale huurders, mensen met de laagste inkomens, en komt niet of nauwelijks ten goede aan nieuwbouw, onderhoud of verduurzaming. Wel voor “het verminderen van de nationale schuld.” Conform artikel 19 van de Woningwet dienen financiële middelen van de volkshuisvesting te worden ingezet in het belang van de volkshuisvesting. Vandaar ons bezwaar en onze zorg, want sinds de invoering van de Verhuurderheffing in 2013 is alleen al de nieuwbouw van woningen in Nederland gehalveerd (bron: Aedes).

Situatie Twente

Dit jaar betalen de 15 Twentse corporaties voor ruim 75.000 sociale huurwoningen een bedrag van € 775 per woning. Dit is circa € 60 miljoen in 2019. Met dit bedrag kunnen we in Twente meer doen voor onze bewoners en hun woonlasten. Zoals 15.000 woningen voorzien van zonnepanelen of 12.000 hybride warmtepompen plaatsen.

Opgaven in Twente

Om in Twente voor sociale huurwoningen de doelstellingen van het Nationaal Energieakkoord te halen, is tot 2020 een investering van minimaal € 770 miljoen nodig. Om huurwoningen energieneutraal te maken is de opgave tenminste € 1,5 miljard tot 2050. Dit blijkt uit de bevindingen van het EIB (Economisch Instituut voor de bouw). Als we CO2-neutraal willen zijn in 2050, is de berekening met de huidige bouwkosten zelfs € 2,5 miljard. In de regio Twente speelt daarnaast een dubbele vergrijzing en dat vraagt tevens adequate oplossingen om langer zelfstandig te kunnen wonen.

Elke woning moet raak zijn

We willen onze bijdrage leveren om in 2030 de Twentse woningmarkt voor de sociale huursector op orde te hebben. Voldoende goede woningen voor onze bewoners en woningzoekenden op de juiste plek én de betaalbaarheid zijn speerpunten. Elke woning moet immers raak zijn. We werken nauw samen met huurdersorganisaties en gemeenten aan deze opgaven in Twente.