Deelname aan Expeditie Begonia vanuit WoON Twente

Deelname aan Expeditie Begonia vanuit WoON Twente

september 2016

Ouderen en mensen met een verstandelijke of psychische beperking blijven steeds langer thuis wonen. Tijdens het congres 'Expeditie Begonia' stond de vraag centraal wat er nodig is in de wijk om tegemoet te komen aan de veranderende vraag. 'Er is samenwerking nodig om te komen tot een gastvrije, inclusieve samenleving waar er plek is voor iedereen', vertelt Yvonne Witter (Aedes-Actiz Kenniscentrum). 'Om woondromen te realiseren, moet je heel wat obstakels trotseren. Dat vergt flexibiliteit van woningcorporaties, zorgorganisaties, gemeenten én burgers', aldus Witter. Haar oproep is dan ook: 'Ga er voor en los de hobbels samen op! Deelnemers vanuit WoON Twente: ‘’Het was leerzaam, inspirerend én gezellig. Er is werk aan de winkel’’

Doorstroom beschermd wonen

Ook in Twente zijn we actief met het faciliteren van passende woningen voor bewoners die doorstromen vanuit beschermd wonen (van intra- naar extramuraal).

Sommigen kunnen al prima de stap maken naar meer zelfstandig wonen, met eventueel ambulante begeleiding. Een stap voorwaarts in zelfstandigheid.

Dit doen we vanuit WoON in samenwerking met bewoners, het CIMOT/Centrumgemeenten en zorgpartijen.

http://kcwz.nl/thema/woonvariaties/ga-samenwerken...