De corporatiewereld is dynamisch

Een nieuw thema!

September 2022

Een nieuw thema (een van de vijf) bij WoON is het focusthema Organisatieontwikkeling.
Wij vinden dit een belangrijk onderdeel bij de samenwerking.
Lees verder