De corporatiewereld is dynamisch

Friezen op werkbezoek bij WoON Twente

mei 2015

De Vereniging Friese Woningcorporaties (VFW) was donderdag 28 mei jl. op werkbezoek in Twente. In samenwerking met de Provincie Overijssel, Aedes en een vertegenwoordiger van een van de 14 gemeenten in Twente (wethouder de heer Wim Meulenkamp van Hof van Twente) stelden we vanuit WoON Twente een programma op. Er is gesproken over de ambities en activiteiten van WoON, over de Regionale Woonvisie, het samenwerken en ook het thema krimp. In de middag was het onderwerp gericht op de toekomst van de huurdersparticipatie. Ervaringen vanuit Twente zijn ingebracht door twee huurdersorganisaties, te weten Hans Knokke (Delden) en Anne Lambeek (SHBW Almelo). Zij gaven een kleurrijk betoog. Dit is tijdens het gesprek in relatie gebracht tot ontwikkelingen vanuit de nieuwe Woningwet en gaf aanleiding tot een levendig gesprek. Tot slot is er een project bezocht in Delden.