De corporatiewereld is dynamisch

Gesprek ministerie BZK in Enschede

mei 2017

Twente en de Achterhoek vormen voor het Ministerie één woningmarktregio. Ze kwamen naar Enschede om polshoogte te nemen. Een dialoog met Ministerie BZK, Provincie, enkele wethouders vanuit de regio en een drietal corporatiedirecties uit Oost Nederland. Waaronder Frans Kooiker en Jan Salverda vanuit WoON Twente.