De corporatiewereld is dynamisch

In gesprek met statenleden

december 2018

In overleg met de Provincie kreeg John Olde Olthof (voorzitter Regionale Woningmarkt Werkgroep en bestuurslid van WoON Twente) de gelegenheid voor een presentatie over de actuele woningmarkt in Twente.

Het ging over de ontwikkelingen/vraagstukken in de sociale huursector. Dit heeft geleid tot een goed gesprek en dat we tijdens het inwerkprogramma van de (nieuwe) statenleden dit jaar een soortgelijke dialoog organiseren.

Het gesprek levert veel inzichten op rondom dynamiek van de (ontspannen) woningmarkt, oog voor kwaliteit bestaande bouw, huisvesting voor senioren (meer in middenhuur en/of koop), inkomensontwikkeling bij jongeren en ouderen en een aantal relevante verschillen in de regio. Een iets andere woningmarkt dan in het westen van het land.