Investeringen in Twentse woningvoorraad

Investeringen in Twentse woningvoorraad

december 2016

Woningcorporaties schroeven hun investeringen in 2017 op ten opzichte van vorige jaren. Dat blijkt uit een rondgang van Aedes onder haar leden. Ook het afgelopen jaar investeerden woningcorporaties in het gehele land gezamenlijk miljarden euro’s in met name nieuwbouw, verduurzaming en betaalbaarheid. Uit de rondvraag blijkt dat de meeste corporaties in 2016 en 2017 miljoenen investeren in nieuwe woningen voor starters, gezinnen, ouderen en andere specifieke doelgroepen, nul-op-de-meter-woningen, verduurzaming van bestaande woningen en in planmatig onderhoud. Verduurzaming binnen WoON Twente Ook binnen WoON Twente zijn er veel investeringen in de bestaande voorraad. ‘De trend om weer meer te investeren herken ik’, zegt Dick Mol, directeur-bestuurder van WBO Wonen uit Oldenzaal en vicevoorzitter van samenwerkingsverband WoON Twente. De Twentse corporaties investeren in tien jaar tijd (2011-2021) in totaal 560 miljoen euro in circa 35.000 bestaande huurwoningen. ‘De corporaties van WoON zijn daar zeer intensief mee bezig. We zijn aan de slag met een gezamenlijk traject om 500 woningen nul-op-de-meter te maken. Bij WBO zelf verwachten we gemiddeld label B in 2020 te halen’ Investeringsplannen hangen sterk samen met onzekerheid op de woningmarkt en de Haagse regelgeving, zegt Mol. ‘Ook hier is de woningmarkt weer wat in beweging gekomen. De hand is van de knip, maar nog niet volledig. Want wat voor kabinet krijgen we straks en wat is dan weer het beleid?’

https://www.aedes.nl/artikelen/financi-n/financi-n-n/financi-le-positie/woningcorporaties-investeren-miljarden-euro%E2%80%99s-in-woningmarkt.html