Monitoring Routekaart

Monitoring Routekaart

juli 2014

In Twente werken 18 woningcorporaties samen in Vereniging WoON. De corporaties zetten zich uiteindelijke allemaal in voor hetzelfde doel. Dat is zorgen voor betaalbaar wonen voor mensen met een bescheiden inkomen in Twente. Samen beheren de corporaties ruim 80.000 huurwoningen in de regio Twente. Door de economische crisis en de heffingen zijn we voor een grote uitdaging geplaatst. Ondanks bezuinigingen gaat er ook veel ‘gewoon’ door: de onverminderde inzet voor de kerntaak van corporaties. Zorgen voor goede en betaalbare woningen.

In 2012 is de Routekaart Twentse opgaven bekrachtigd door alle woningcorporaties en aangeboden vanuit Vereniging WoON aan de Provincie Overijssel. We willen samenwerken aan een goede balans in stedelijke- en plattelandsontwikkelingen op het gebied van de woningmarkt.

Routekaart anno 2014

Elke jaar kijken we hoever we hiermee zijn. Uit de monitoring van 2014 blijkt dat we minder verkopen dan gepland (4260 ipv 6000), dat we minder slopen dan gepland (4030 ipv 4750) en minder nieuwe woningen bouwen (5400 ipv 6600). Dit vraagt nadere verkenning. Deze informatie gaan we bespreken met de bestuurders van WoON en met onze partners in Twente.

Bij de start in 2012 was het doel om in 10 jr een toevoeging te realiseren van 1850 woningen. En anno 2014 blijkt dat we in zelfde periode 1370 woningen toevoegen. Kortom: een daling van 26% van ons streven.

De uitkomsten van de monitoring bespreken we met de leden van WoON en met de 14 Twentse gemeenten. Dit doen we tijdens het proces van de ontwikkeling van de regionale woonvisie. Meerdere factoren beinvloeden mogelijk het resultaat van minder aantallen van nieuwbouw, sloop en verkoop. Het kan zijn dat de Verhuurdersheffing een rol speelt en/of dat de recessie invloed heeft of dat er andere (demografische of economische) ontwikkelingen gaande zijn.