De corporatiewereld is dynamisch

Netwerkbijeenkomst RvC leden

september 2015

Op 22 september jl. was er de tweede netwerkbijeenkomst van dit jaar voor RvC leden van corporaties in Twente. Ruim 70 belangstellenden namen deel.

Met de aanwezigheid van experts (accountants) van EY kwamen onderwerpen aan bod zoals Governance, Woningwet (splitsing Daeb/niet-daeb, marktwaarde, fiscaliteiten) en ook enkele actuele zaken vanuit Prinsjesdag passeerden de revue.

Bij elk onderwerp ging het ook om de rol van de interne toezichthouder met betrekking tot het onderwerp. Ervaringen en kennis zijn gedeeld.

Jaarlijks houdt WoON Twente 1 a 2 netwerkbijeenkomsten voor RvC leden van corporaties in Twente op basis van actuele vraagstukken.