De corporatiewereld is dynamisch

​Nieuw bestuur WoON Twente

December 2015

De afgelopen periode is er binnen WoON uitgebreid gesproken over de toekomst van de vereniging. Dit was ook mede ingegeven in het licht van het beoogde aftreden eind 2015 van bestuursleden Jan Salverda (Domijn) en Harry Rupert (Welbions). Binnen WoON volgen we zoveel mogelijk de Governance-code. Na acht jaar (2x 4) verloopt de bestuurstermijn. Samen met het bestuur en de leden is gekeken naar de ambities en daarbij de gewenste structuur van WoON om de richting voor de toekomst verder goed vorm te geven.


Focus

De koers is (blijvend) ingezet op verdere doorontwikkeling. Focus van WoON is én blijft het zijn van een samenwerkingsverband en kennisplatform voor onderlinge ondersteuning en ontwikkeling van/voor de Twentse corporaties. En draagt WoON bij aan het delen en mobiliseren van kennis en ze fungeert regelmatig als vertegenwoordiger van de 17 corporaties voor externe partijen waar het bovenlokale thema’s betreft.

Relevante wijzigingen

  • De naam WoON is gewijzigd naar WoON Twente (WoON komt oorspronkelijk van Wonen in Oost-Nederland). Twente is een bekende toevoeging. Dit krijgt ook aanpassing in de statuten.
  • Overgang naar een compact en robuust (dagelijks) bestuur van WoON van drie (nieuwe) bestuurders. Het huidige bestuur van WoON is aftredend
  • De verantwoordelijkheid voor het trekken van thema’s te beleggen bij leden van WoON in plaats van het bestuur van WoON.
  • Bestendiging van de inzet van een Netwerksecretaris door Janine Verhoef (voor 28 uur per week) (was voorheen Kwartiermakersfunctie)

Kennismaking nieuw bestuur

De nieuwe bestuursleden zijn directeur-bestuurders Frans Kooiker (voorzitter) van De Woonplaats, Erik Markvoort (Welbions) en
Dick Mol (Oldenzaal). Op 9 december jl. hebben de leden unaniem hiervoor gekozen.

Dank!

Wij bedanken alle voormalige bestuursleden voor hun inzet de afgelopen jaren en wensen het nieuwe bestuur veel succes!