Pilot Buurtbemiddeling gestart in Enschede

Pilot Buurtbemiddeling gestart in Enschede

februari 2014

De partijen gemeente Enschede, Ons Huis, Domijn, de politie en welzijnsorganisatie Alifa hebben het convenant Buurtbemiddeling Enschede ondertekend. Vanaf 21 februari is de pilot van start gegaan.

Wat zijn buurtbemiddelaars?
Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers die bemiddelen in conflicten tussen (buurt)bewoners. Buurtbemiddelaars zijn niet van de gemeente of corporatie of politie, maar onafhankelijk en neutraal. Er wordt in Enschede een pilot gehouden in stadsdeel Oost. De bedoeling is het project daarna naar de hele stad uit te breiden.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een laagdrempelige (gratis) voorziening waarbij buren en buurtgenoten hun conflict- en of overlastsituaties met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. De buurtbemiddelaars proberen beide partijen rond de tafel te krijgen, zodat zij de problemen kunnen bespreken. De buurtbemiddelaars spelen hierbij niet voor rechter en bieden ook geen pasklare oplossing. Zij bemiddelen en geven buren de mogelijkheid om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De bemiddelaars maken afspraken tussen partijen en om te voorkomen dat ergernissen escaleren.

Gecertificeerde buurtbemiddelaars
Vijf vrijwilligers hebben de training tot buurtbemiddelaar afgerond. Zij kunnen vanaf 21 februari officieel gecertificeerd aan de slag. De komende periode zal een wervingscampagne starten om meer buurtbemiddelaars te werven. De buurtbemiddelaars zijn inzetbaar via het project buurtbemiddeling Enschede, telefoon 06-53347021, of via één van de genoemde partners.

Convenant buurtbemiddeling
De samenwerkende partijen zijn de gemeente Enschede, woningcorporatie Ons Huis, woningcorporatie Domijn, regiopolitie Twente en Alifa Welzijn. In het convenant zijn de afspraken tussen de initiatiefnemers vastgelegd over de bijdrage die door alle partijen wordt geleverd. De betrokken partijen hebben onder meer afgesproken dat buurtbemiddeling wordt aangeboden in Enschede Oost, zodat deze burgers gebruik kunnen maken van buurtbemiddeling. In het convenant staat tevens dat het project buurtbemiddeling in ieder geval voor de periode van drie jaar wordt uitgevoerd.