De corporatiewereld is dynamisch

Bod aan Provincie: Regiodeal gereed

September 2022

De Nationale Prestatieafspraken, die de corporaties dit jaar sloten met Minister de Jonge, geven extra bewegingsruimte voor investeringen in nieuwbouw en duurzaamheid. De woningcorporaties in Twente willen tot 2028 elk jaar 1200 huizen bouwen. In totaal gaat het om 6000 woningen, waarvan ook 500 flexwoningen. Daarnaast verduurzamen de corporaties duizenden huizen: de ruim 1500 woningen met labels E, F, en G zijn voor 2028 ook aangepakt en bestaande woningen in buurten en wijken krijgen een extra impuls. Dit aanbod deelden de corporaties met de Provincie Overijssel en de gemeenten. Met dit aanbod is een investering van € 235 miljoen euro per jaar, totaal ruim € 1,1 miljard, gemoeid. De corporaties kunnen dat (weer) betalen, omdat vanaf 2023 de omstreden Verhuurderheffing wordt afgeschaft. Voor de kerst is de ondertekening van de regionale woondeal met Minister Hugo de Jonge en gedeputeerde Monique van Haaf. Het bod van de 6000 nieuwe woningen is hierin opgenomen. WoON Twente geeft een gezamenlijke steunverklaring aan deze woondeal.

Extra woningen voor verschillende doelgroepen in de regio
Door de wooncrisis zijn veel mensen in Nederland op zoek naar een woning. Ook de Twentse corporaties merken dit door het aantal reacties op huurwoningen dat oploopt. En doordat het voor woningzoekenden steeds vaker moeilijk is een passend huurhuis te vinden. Een voorbeeld daarvan zijn studenten en jongeren, die niet jaren op een kamer of andere woonplek kunnen wachten. Corporaties willen zich inzetten om voor huidige én nieuwe bewoners goede en betaalbare woningen te blijven bieden. En bouwen daarom tot 2028 de broodnodige extra (flex)woningen.

Verduurzamen tegen stijgende energielasten
Naast de grote behoefte aan nieuwbouw is er ook sprake van een enorme verduurzamingsopgave in de bestaande woningen. In 2050 moeten alle huizen CO2 neutraal zijn. De corporaties in Twente investeren de komende jaren in het versneld aanbrengen van toekomstbestendige isolatie. In aanvulling daarop worden zo’n 3000 woningen voorzien van duurzame installaties en krijgen ruim 10.000 woningen zonnepanelen. Hier investeren de corporaties ook ruim 80 miljoen extra. Dat dringt niet alleen CO2-uitstoot terug, maar draagt bij aan besparing op de energielasten voor huurders en aan werkgelegenheid in de regio.

Wilma van Ingen (voorzitter WoON Twente) en Harro Eppinga (vanuit WoON Twente betrokken bij het thema Regionale Woningmarkt) zijn enthousiast: ‘Als Twentse woningcorporaties willen we ons inzetten en investeren om woon-, klimaat- en energiecrises mede te bestrijden. Iedereen wil prettig en betaalbaar kunnen wonen. We zijn blij met de goede samenwerking met de gemeenten en Provincie. Die is cruciaal voor de uitvoering van ons aanbod. We geloven in de kansen en samenwerking in deze regio. We zetten ons graag in voor de mensen die in Twente (willen) wonen.”

Intensieve regionale samenwerking
De woningcorporaties werken al nauw samen met vele partners. Om met alle betrokken partijen de voorwaarden voor de uitvoering in te vullen. Belangrijk daarbij zijn reële grondprijzen, goede afspraken over locaties, voldoende capaciteit bij het doorlopen van vergunningprocedures en goede afspraken met marktpartijen. Ook is er voldoende netcapaciteit nodig in verband met een snelle groei van het aantal zonnepanelen. Als laatste vragen corporaties aandacht voor intensieve regionale samenwerking: elke woning moet immers raak zijn.

Uitdagingen
Natuurlijk zijn er soms beren op de weg. Stijgende bouwprijzen, stikstof en stagnerende beschikbaarheid van bouwmaterialen kunnen roet in het eten gooien. Evenals ingewikkelde bestemmingsplanprocedures of bezwaren. Door goede samenwerking met gemeenten, Provincie Overijssel, bewoners én bouwers met daarbij een realistische planning, zetten corporaties zich graag in voor het wonen in Twente.