De corporatiewereld is dynamisch

Samenwerken aan doorstroom Maatschappelijke Opvang

juli 2019

WoON Twente heeft een ambitie binnen het sociaal domein. Zo willen we dat niemand op straat hoeft te slapen. Ook willen we samenwerken op het gebied van doorstroom Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang. Met Centrumgemeenten en zorgpartijen is voor een regionale aanpak gekozen. Het voorkomen van uitzetting, daklozen weer laten instromen in zelfstandige woningen en zorgen voor een passend woonaanbod in Twente. Daarnaast zoeken we naar een goede samenwerking in de keten wonen, welzijn en zorg. En we zetten ons in voor bijzondere doelgroepen die met ambulante zorg zelfstandig kunnen wonen.

Kortom, we willen verder werken aan de rolopvatting en invulling van die rol van de corporatie in Twente: wat betekent de transitie van de zorg en de praktijk voor (nieuwe) verhoudingen. Wat is de corporatierol hierin en waar houdt deze op?