De corporatiewereld is dynamisch

Speerpunten Sociaal Domein

augustus 2017

In de zomermaanden was er genoeg te doen. Er is gewerkt aan speerpunten van het Sociaal Domein en de rol van corporaties. Wat kan beter? Wat zijn nieuwe elementen? Hoe benutten we elkaar? Met gemeenten, zorginstellingen (o.a. Humanitas Onder Dak/Leger des Heils, ouderenconsulent) en vertegenwoordiging van Huurdersorganisaties ontstonden nieuwe inzichten. "Benut (nog) meer je contacten in wijk en buurt voor de sociale verbinding en laten we meer samenwerken met en vanuit Big Data". De speerpunten zetten we in als moreel kompas voor WoON Twente.