De corporatiewereld is dynamisch

Symposium Twente Duurzaam

oktober 2016

De gemeente Hof van Twente organiseerde op 5 oktober jl. het Symposium Twente Duurzaam: samen op weg naar 2050! Aanleiding voor dit symposium is de toenemende belangstelling voor duurzaamheid en in het bijzonder het opwekken van duurzame energie. De rol van de gemeente(n) wordt hierin steeds belangrijker. Omdat deze opgave niet ophoudt bij de gemeentegrenzen ligt samenwerking voor de hand.

Jan Salverda (WoON Twente) en Rutger Vrielink (Pioneering) namen een kennissessie voor hun rekening over de ontwikkelingen bij corporaties. Onder andere het project van 15 Twentse corporaties om 500 woningen tot Nul op de Meter (NoM) te renoveren. De markt wordt hiermee uitgedaagd om tot nieuwe, betaalbare en opschaalbare oplossingen te komen voor het verduurzamen van de woningvoorraad. Geen losse pilots maar een beweging naar versnelde grootschalige verduurzaming. Dit project past hiermee in het vormen van een brede regionale visie en aanpak op energietransitie, waar corporaties met hun vastgoed onderdeel van zijn.

Stichting Pioneering coördineert het NOM project namens de corporaties en organiseert de kennisontwikkeling en -deling tussen corporaties, overheid, onderwijs en marktpartijen.