De corporatiewereld is dynamisch

Van Routekaart naar Regionale Woonvisie in Twente

december 2015

In samenspraak met de 14 Twentse gemeenten en onder begeleiding van de Provincie is er een Regionale Woonvisie Twente afgerond. Afgelopen jaar is hier verder aan gewerkt met alle partijen. Er komen nieuwe afspraken tussen Provincie en gemeenten waar rekening is gehouden met de uitgangspunten zoals ’Elke woning moet raak zijn’. WoON Twente is nauw betrokken bij deze ontwikkelingen. En ze zet deze actieve betrokkenheid ook voort ten behoeve van de woonafspraken en kennisdeling voor de komende jaren. Begin 2016 zijn de afspraken voor geheel Overijssel en dus ook Twente gereed.