De corporatiewereld is dynamisch

Vervolgonderzoek Woningmarkt 2030, Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)

december 2017

De Provincie en WoON Twente hebben een vervolgonderzoek met het EIB ingezet. Er is een groei van het aantal huishoudens (circa 14.000) in Twente tot aan 2030. Echter de prognose geeft aan dat de verhoudingen tussen de aantallen sociale huur, vrije huur enkoop veranderen. Het aandeel sociale woningen in Twente is minder groot in de toekomst (afname circa 10.000). Dat betekent iets voor de afspraken met gemeenten op het gebied van de (sociale) woningvoorraad.

We willen immers dat ‘elke woning raak’ is en dan is het belangrijk hoe de verschillende doelgroepen zich ontwikkelen en wat het betekent voor de vraag in de verschillende woningmarktsegmenten. Te denken valt aan verkoop, verduurzamen, sloop, transformatie of vervangende nieuwbouw.

In 2018 gaan we dit nader verkennen, duiden en uitwerken.