De corporatiewereld is dynamisch

Wonen en Zorg

december 2014

De analyse van het zorgvastgoed in Twente vindt op dit moment plaats en is begin 2015 gereed. Daardoor komt er ook meer zicht op risico’s in Twente en beoogde maatregelen. Ook is er kennisuitwisseling met IZO Twente (zie www.izotwente.nl) opgestart. IZO is een Twents zorgnetwerk waar de leden elkaar op bestuurlijk niveau ontmoeten, informatie uitwisselen en waar mogelijk collectief innovatieve zorgprojecten oppakken. In het voorjaar volgt een gezamenlijke bijeenkomst voor bestuurders en deskundigen. Prof.dr. Robbert Huijsman MBA, Bijzonder hoogleraar Management en organisatie van ouderenzorg, verzorgt dan een inleiding.

Ook was Rogier Goes, deskundige van Aedes/Actiz Kenniscentrum Wonen en zorg, op 11 december jl. op bezoek in Rijssen bij de Werkgroep voor uitwisseling rondom relevante ontwikkelingen.

Meer informatie is te vinden op http://www.kenniscentrumwonenzorg.nl