De corporatiewereld is dynamisch

​Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp aan bij extra CO2-reductie

februari 2019

100.000 huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten voor huurders, ook in Twente!

Duurzaam en betaalbaar wonen, dat is wat de woningcorporaties en Urgenda vandaag in Den Haag bepleitten. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dat kan met het geld van de huurdersbelasting. Ook WoON Twente, de 15 samenwerkende woningcorporaties in Twente, ondersteunt deze actie.


Sneller, meer investeren

Het kabinet heft sinds 2013 een belasting - bekend als de verhuurderheffing - aan de woningcorporaties. Die betalen jaarlijks gemiddeld ruim twee maanden huur aan de Haagse schatkist. Dit jaar € 1,7 miljard. Dat is geld van huurders, een huurdersbelasting. Woningcorporaties willen dat bedrag investeren en zo veel sneller, veel meer sociale huurwoningen verduurzamen. En de energiekosten voor hun huurders direct verlagen. Zo helpen woningcorporaties, samen met hun huurders en Urgenda, het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen.

WoON Twente betaalt in twee jaar (2019-2020) ruim €112 miljoen verhuurderheffing aan het Rijk. Met dit bedrag kunnen de 15 corporaties meerdere dingen doen in de verduurzaming in Twente.:

  • Bij een derde deel - 25.000 van de 80.000 huurwoningen - zonnepanelen of hybride warmtepompen of een combi of andere maatregelen
  • of circa 3000 woningen aardgasloos maken

Daarmee zorgen we goed voor de aarde én voor de portemonnee van onze huurders. Want zonder deze duurzame aanpassingen lopen de energielasten verder op in deze regio.

Duurzame ingrepen

Met duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door het plaatsen van warmtepompen, de woningen te voorzien van zonnepanelen of andere maatregelen, besparen de corporaties samen veel extra CO2. Onze huurders zien de energierekening vanaf de eerste maand dalen en gaan er direct op vooruit. Dat motiveert om mee te doen! Dit is de manier om draagvlak te creëren voor de energietransitie, zoals het kabinet zo graag wenst. Juist bij bewoners met een smallere beurs.

Bondgenoot bij klimaatakkoord

Met het actieplan tonen Urgenda en de woningcorporaties zich een bondgenoot van het kabinet, dat uitzonderlijk grote stappen moet zetten om de afspraken in het klimaatakkoord te realiseren: extra CO2-besparing én draagvlak daarvoor bij de Nederlandse burgers.

Belastingen voor sociale verhuurders

De overheid voerde zeven jaar geleden de verhuurderheffing in. Die is met tegenzin gedoogd door de corporaties, omdat er sprake was van een zware recessie. De afspraak was wel dat dit tijdelijk zou zijn. Dat is het kabinet vergeten. Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe regelingen bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en vennootschapsbelasting. Daarmee zijn de twee maanden huur die de huurder per jaar in de sociale huisvesting afdraagt inmiddels meer dan vier maanden huur per huurder geworden.

IJzersterk systeem

Dertig procent van alle Nederlanders woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Dat zijn mensen met een bescheiden inkomen, tot zo’n € 38.000 per jaar. Woningcorporaties zorgen ervoor dat deze huurders goed kunnen wonen: ze houden de huurprijzen laag. En bij sociale of financiële problemen zoeken ze samen met hen naar oplossingen. Veel zorgorganisaties huren bij woningcorporaties woningen voor hun cliënten. Al met al creëert dat een sterk sociaal netwerk en maatschappelijk vangnet. Dit systeem wordt wereldwijd geroemd, en kost de overheid niets.

Meer informatie, ook via Urgenda: https://www.urgenda.nl/actueel/persberichten/