De corporatiewereld is dynamisch

(Z)Onderdak

november 2015

(Z)Onderdak, dat was de titel van de werkconferentie over dak- en thuisloosheid in Enschede op 26 november jl. De organisaties Humanitas Onder dak, Surplus en de Twentse corporaties, verenigd in WoON, sloegen de handen ineen. Wonen, werk, schulden en inkomen waren de centrale thema’s die op de conferentie zijn besproken. Voor ruim 100 bezoekers presenteerde o.a. Betsy Letteboer (van het Meldpunt Woonkans, vallend nu onder Cimot) hoe het er in Twente voorstaat en welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan.

In 2008 is de stelling geformuleerd dat ‘’Niemand op straat hoefde te slapen’’. Van daaruit is beleid ontwikkeld, samen met partijen en is ook nieuwe passende opvang gebouwd zoals voor oa. Tactus. De doelen richten zich op preventie, monitoring, opvang, begeleiding en definitieve huisvesting. In 2011 is het Meldpunt Woonkans opgericht met als doel: Mensen die niet op reguliere manieren in aanmerking komen voor een woning te helpen bij de zoektocht om te voorkomen dat ze dakloos worden. Het Meldpunt bleek een succes en is inmiddels overgegaan in het CIMOT (zie www.cimot.nl). Deze organisatie is ook het platform en het centrale draaipunt voor andere kwetsbare groepen.