WoON Twente: 16 corporaties in regio Twente

Over WoON Twente

WoON Twente is een vereniging en bestaat uit 16 deelnemende woningcorporaties in dorp en stad in de regio Twente. We zijn een kennisplatform voor corporaties en partners. We zijn belangenbehartiger op het brede gebied van wonen en kunnen optreden namens de corporaties in Twente bij belangrijke ontwikkelingen richting partners zoals onze maatschappelijke partners, brancheorganisatie Aedes, Provincie en andere overheden.

We bundelen kennis en verstevigen de kracht van die kennis. Hiermee benutten we alle kansen en mogelijkheden die voortkomen uit regionale samenwerking. Niet alleen voor corporaties, ook voor maatschappelijke partners. We slaan de handen ineen om onze ambities te realiseren.

Gezamenlijke inzet is er op o.a. de volgende thema's:

  • Een goede woningmarkt in Twente
  • Preventie huisuitzettingen en huurschulden
  • Duurzaamheid: Energie en Innovatie
  • Huurdersparticipatie, samenwerken en invloed op beleid
  • Sociaal Domein, voor iedereen een plek in de buurt en wonen & zorg
  • Versterken van Governance & Legitimatie
  • Bedrijfsvoering, benchlearning in Twente

Naast deze thema's krijgen ook andere zaken aandacht zoals kennisdeling op het gebied van P&O en communicatie. Agendering gebeurt in relatie tot actuele ontwikkelingen.